When: Friday, 6 April - Tuesday, 10 April 2018 Where: Miami, FL // USA  ⇒  Nassau // BAHAMAS…